Dłużnik

NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA "FABRYKA ABSOLWENTÓW" W LUBLINIE
5 237,10 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9031856f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA "FABRYKA ABSOLWENTÓW" W LUBLINIE
ul. Stanisława Staszica 5
20-081 Lublin Lubelskie

Siedziba: Lublin
REGON: 368791918
NIP: 9462675777

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 10 kwietnia 2020
2. Cywilne
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 11 maja 2020
3. Cywilne
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 10 czerwca 2020
4. Cywilne
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 10 lipca 2020
5. Cywilne
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 10 sierpnia 2020
6. Cywilne
Wartość: 293,31 PLN
Data wymagalności: 14 lipca 2020
7. Cywilne
Wartość: 24,64 PLN
Data wymagalności: 10 sierpnia 2020
8. Cywilne
Wartość: 88,09 PLN
Data wymagalności: 17 sierpnia 2020
9. Cywilne
Wartość: 55,00 PLN
Data wymagalności: 17 sierpnia 2020
10. Cywilne
Wartość: 1 275,67 PLN
Data wymagalności: 8 września 2020

W sumie:
Wartość: 4 236,71 PLN
Koszty sądowe: 1 000,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

5 237,10 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
25 sierpnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!