Dłużnik

MEDICA ASSISTANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 400,00 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 8fe6024b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MEDICA ASSISTANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Śląska 21
81-319 Gdynia Pomorskie

Siedziba: Gdynia
REGON: 193118683
NIP: 5832880801
KRS: 0000227760

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 895,00 PLN
Data wymagalności: 14 lutego 2015
2. Gospodarcze
Wartość: 4 117,00 PLN
Data wymagalności: 14 marca 2015
3. Gospodarcze
Wartość: 2 940,50 PLN
Data wymagalności: 14 kwietnia 2015
4. Gospodarcze
Wartość: 1 465,00 PLN
Data wymagalności: 14 maja 2015
5. Gospodarcze
Wartość: 1 925,00 PLN
Data wymagalności: 15 czerwca 2015
6. Gospodarcze
Wartość: 1 891,00 PLN
Data wymagalności: 14 lipca 2015
7. Gospodarcze
Wartość: 2 539,00 PLN
Data wymagalności: 14 sierpnia 2015

W sumie:
Wartość: 15 772,50 PLN
Koszty sądowe: 5 000,48 PLN

Spłacono:

18 372,98 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 400,00 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
8 października 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!