Dłużnik

ANYSAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8 284,21 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 8e4abca3

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ANYSAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dziwie 43
62-635 Dziwie Wielkopolskie

Siedziba: Dziwie
REGON: 384830149
NIP: 6662123762
KRS: 0000813178

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 123,40 PLN
Data wymagalności: 9 maja 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 26 lipca 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 5 360,42 PLN
Data wymagalności: 6 września 2021

W sumie:
Wartość: 6 983,82 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

8 284,21 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 sierpnia 2022

Data wystawienia:
26 sierpnia 2022


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!