Dłużnik

DOBRA MICHA SEBASTIAN MĄCZKA
4 848,63 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 8d4ccdb0

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
DOBRA MICHA SEBASTIAN MĄCZKA
Klemensa Junoszy 47A / 18
20-058 Lublin Lubelskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 165,26 PLN
Data wymagalności: 19 lutego 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 110,11 PLN
Data wymagalności: 22 lutego 2016
3. Gospodarcze
Wartość: 98,23 PLN
Data wymagalności: 24 lutego 2016
4. Gospodarcze
Wartość: 139,80 PLN
Data wymagalności: 25 lutego 2016
5. Cywilne
Wartość: 157,46 PLN
Data wymagalności: 29 lutego 2016
6. Gospodarcze
Wartość: 156,31 PLN
Data wymagalności: 2 marca 2016
7. Gospodarcze
Wartość: 167,89 PLN
Data wymagalności: 4 marca 2016
8. Gospodarcze
Wartość: 142,99 PLN
Data wymagalności: 7 marca 2016
9. Gospodarcze
Wartość: 181,70 PLN
Data wymagalności: 8 marca 2016
10. Gospodarcze
Wartość: 211,40 PLN
Data wymagalności: 16 marca 2016
11. Gospodarcze
Wartość: 198,62 PLN
Data wymagalności: 22 marca 2016
12. Gospodarcze
Wartość: 99,84 PLN
Data wymagalności: 25 marca 2016
13. Gospodarcze
Wartość: 218,99 PLN
Data wymagalności: 28 marca 2016
14. Gospodarcze
Wartość: 126,44 PLN
Data wymagalności: 29 marca 2016
15. Gospodarcze
Wartość: 141,79 PLN
Data wymagalności: 29 marca 2016
16. Cywilne
Wartość: 249,20 PLN
Data wymagalności: 4 kwietnia 2016
17. Cywilne
Wartość: 169,27 PLN
Data wymagalności: 12 kwietnia 2016
18. Gospodarcze
Wartość: 112,26 PLN
Data wymagalności: 14 marca 2016
19. Gospodarcze
Wartość: 162,59 PLN
Data wymagalności: 21 marca 2016

W sumie:
Wartość: 3 010,15 PLN
Koszty sądowe: 1 838,48 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 848,63 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
15 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!