Dłużnik

Firma Handlowo-Usługowa "Wolt System" Marek Głąb
4 500,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 8d48ac82

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Firma Handlowo-Usługowa "Wolt System" Marek Głąb
ul. Kokoszków 63
34-400 Nowy targ Małopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 800,00 PLN
Data wymagalności: 23 września 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 1 100,00 PLN
Data wymagalności: 23 września 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 1 050,00 PLN
Data wymagalności: 25 września 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 1 150,00 PLN
Data wymagalności: 30 września 2019

W sumie:
Wartość: 4 100,00 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

4 500,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
15 czerwca 2021

Data wystawienia:
16 czerwca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!