Dłużnik

Usługi Stolarskie JULIAN Krzysztof Baran
6 877,77 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 8d12f37e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Usługi Stolarskie JULIAN Krzysztof Baran
ul. Zwycięstwa 3C / 23
82-230 Nowy staw Pomorskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 5 000,00 PLN
Data wymagalności: 7 maja 2018
2. Cywilne
Wartość: 14,38 PLN
Data wymagalności: 8 maja 2018

W sumie:
Wartość: 5 014,38 PLN
Koszty sądowe: 1 863,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 877,77 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
5 września 2018

Data wystawienia:
23 maja 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!