Dłużnik

SKLEP "ZDRÓWKO U WANDZI" MILENIA KOPYTOWSKA
7 027,36 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 8c395b29

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SKLEP "ZDRÓWKO U WANDZI" MILENIA KOPYTOWSKA
ul. Podrzeczna 2
99-300 Kutno Łódzkie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 626,21 PLN
Data wymagalności: 5 września 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 3 150,00 PLN
Data wymagalności: 12 września 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 175,38 PLN
Data wymagalności: 6 września 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 175,38 PLN
Data wymagalności: 13 września 2019

W sumie:
Wartość: 5 126,97 PLN
Koszty sądowe: 1 900,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

7 027,36 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 sierpnia 2020

Data wystawienia:
12 sierpnia 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!