pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

MOBILKAM - ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
13 689,98 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 8ae44f9e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MOBILKAM - ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Orzechowa 95 / 2
50-540 Wrocław Dolnośląskie

Siedziba: Wrocław
REGON: 020495411
NIP: 6922428620
KRS: 0000278042

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 11 148,23 PLN
Data wymagalności: 8 maja 2017

W sumie:
Wartość: 11 148,23 PLN
Koszty sądowe: 2 541,75 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

13 689,98 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
5 stycznia 2018

Data wystawienia:
13 lipca 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!