Dłużnik

Smakowski Tadeusz P.H.U. "SMAKOWSCY"
1 132,50 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 8ac5e1e5

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Smakowski Tadeusz P.H.U. "SMAKOWSCY"
Bema 9 / 1
46-200 Kluczbork Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 922,50 PLN
Data wymagalności: 13 kwietnia 2013

W sumie:
Wartość: 922,50 PLN
Koszty sądowe: 210,00 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 132,50 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
19 marca 2014

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!