Dłużnik

DRZAZGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7 421,24 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 8a64c37c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
DRZAZGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Długa 67
42-110 Więcki Śląskie

Siedziba: Więcki
REGON: 366877604
NIP: 5742061560
KRS: 0000670045

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 6 143,85 PLN
Data wymagalności: 29 grudnia 2017

W sumie:
Wartość: 6 143,85 PLN
Koszty sądowe: 1 277,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

7 421,24 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
8 kwietnia 2019

Data wystawienia:
28 grudnia 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!