Dłużnicy

Przemysław Kosakowski
Krzysztof Kosakowski
1 645,01 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 8a1113f1

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnicy:
Przemysław Kosakowski
16-400 Suwałki Podlaskie
Krzysztof Kosakowski
16-400 Suwałki Podlaskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 1 434,63 PLN
Data wymagalności: 15 marca 2016

W sumie:
Wartość: 1 434,63 PLN
Koszty sądowe: 210,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 645,01 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
22 września 2017

Data wystawienia:
13 czerwca 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Iwona
    
    Rudzka

  Iwona Rudzka Adwokat

  iwona.rudzka@sadinternetowy.pl , tel.: 662 140 851

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 592)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!