Dłużnik

Kancelaria Prawno - Podatkowa „DELTA” Marlena Omiatacz, DELTA LOGISTICS Marlena Omiatacz
2 526,67 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 8a0f59bd

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Kancelaria Prawno - Podatkowa „DELTA” Marlena Omiatacz, DELTA LOGISTICS Marlena Omiatacz
Tadeusza Rejtana 53A
35-326 Rzeszów Podkarpackie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 596,29 PLN
Data wymagalności: 7 listopada 2016

W sumie:
Wartość: 1 596,29 PLN
Koszty sądowe: 930,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 526,67 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
30 sierpnia 2017

Data wystawienia:
10 marca 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!