pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Monika Majkowska
15 877,51 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 89c45f15

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Monika Majkowska
08-110 Siedlce Mazowieckie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 251,19 PLN
Data wymagalności: 30 listopada 2020
2. Cywilne
Wartość: 232,46 PLN
Data wymagalności: 28 grudnia 2020
3. Cywilne
Wartość: 237,84 PLN
Data wymagalności: 28 stycznia 2021
4. Cywilne
Wartość: 4 189,21 PLN
Data wymagalności: 28 grudnia 2020
5. Cywilne
Wartość: 4 189,21 PLN
Data wymagalności: 28 stycznia 2021
6. Cywilne
Wartość: 4 189,21 PLN
Data wymagalności: 1 marca 2021

W sumie:
Wartość: 13 289,12 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

15 877,51 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
15 czerwca 2022

Data wystawienia:
15 czerwca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!