Dłużnik

ONIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8 921,05 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 89c38f2a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ONIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Juliusza Słowackiego 88A
32-400 Myślenice Małopolskie

Siedziba: Myślenice
REGON: 385818067
NIP: 6812080877
KRS: 0000834819

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 360,69 PLN
Data wymagalności: 10 listopada 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 1 296,42 PLN
Data wymagalności: 12 listopada 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 1 041,81 PLN
Data wymagalności: 24 grudnia 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 793,72 PLN
Data wymagalności: 29 grudnia 2021
5. Gospodarcze
Wartość: 103,02 PLN
Data wymagalności: 26 stycznia 2022

W sumie:
Wartość: 7 595,66 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

8 921,05 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
8 czerwca 2022

Data wystawienia:
8 czerwca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!