Dłużnik

Natalia Kamińska
2 450,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 8990953a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Natalia Kamińska
35-078 Rzeszów Podkarpackie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 1 800,00 PLN
Data wymagalności: 2 kwietnia 2021

W sumie:
Wartość: 1 800,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 450,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
16 września 2021

Data wystawienia:
16 września 2021


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!