Dłużnik

Damian Błaut
1 418,89 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 88d76cd5

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Damian Błaut
11-700 Mrągowo Warmińsko-mazurskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 28 lutego 2021
2. Cywilne
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 2 marca 2021
3. Cywilne
Wartość: 100,00 PLN
Data wymagalności: 28 lutego 2021
4. Cywilne
Wartość: 100,00 PLN
Data wymagalności: 2 marca 2021
5. Cywilne
Wartość: 8,50 PLN
Data wymagalności: 7 stycznia 2022

W sumie:
Wartość: 1 208,50 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 418,89 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 marca 2022

Data wystawienia:
2 marca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!