pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Jacek Błaszcz
886,00 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 868fc0a8

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Jacek Błaszcz
36-220 Jaśliska Podkarpackie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 1 października 2013
2. Cywilne
Wartość: 76,00 PLN
Data wymagalności: 1 października 2013
3. Cywilne
Wartość: 100,00 PLN
Data wymagalności: 1 listopada 2013

W sumie:
Wartość: 676,00 PLN
Koszty sądowe: 210,00 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

886,00 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
10 kwietnia 2014

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!