Dłużnik

ZAKŁADY ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE W WERBKOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
25 526,37 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 865366a0

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ZAKŁADY ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE W WERBKOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. 3 Maja 2
22-550 Werbkowice Lubelskie

Siedziba: Werbkowice
REGON: 060304650
NIP: 9191778932
KRS: 0000598339

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 22 839,98 PLN
Data wymagalności: 30 października 2018

W sumie:
Wartość: 22 839,98 PLN
Koszty sądowe: 2 686,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

25 526,37 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 września 2020

Data wystawienia:
2 września 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    
    Grzywocz

  Paweł Grzywocz Adwokat

  adwokatgrzywocz@gmail.com , tel.: 698 661 081

  IZBA ADWOKACKA W SIEDLCACH
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 212)

  Miejscowość: Radzyń Podlaski
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!