Dłużnik

DARMAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 450,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 84f4d667

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
DARMAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Józefa Poniatowskiego 6 / 4
37-500 Jarosław Podkarpackie

Siedziba: Jarosław
REGON: 369792216
NIP: 7922302500
KRS: 0000725035

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 450,00 PLN
Data wymagalności: 22 lipca 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 450,00 PLN
Data wymagalności: 27 lipca 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 450,00 PLN
Data wymagalności: 27 sierpnia 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 450,00 PLN
Data wymagalności: 27 września 2019

W sumie:
Wartość: 1 800,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 450,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
15 stycznia 2020

Data wystawienia:
15 stycznia 2020


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!