Dłużnik

GOSPODARSTWO ROLNE PAWEŁ ERBER
17 183,52 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 84736791

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GOSPODARSTWO ROLNE PAWEŁ ERBER
nd. 12
62-220 Czechowo Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 201,01 PLN
Data wymagalności: 15 kwietnia 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 861,72 PLN
Data wymagalności: 17 maja 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 5 560,40 PLN
Data wymagalności: 17 maja 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 2 823,00 PLN
Data wymagalności: 17 maja 2021
5. Gospodarcze
Wartość: 5 149,00 PLN
Data wymagalności: 17 maja 2021

W sumie:
Wartość: 14 595,13 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

17 183,52 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
22 listopada 2021

Data wystawienia:
22 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!