Dłużnik

TRANS-MAT Mateusz Musz
15 785,29 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 845243ee

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
TRANS-MAT Mateusz Musz
ul. Ignacego Mościckiego 80
37-100 Łańcut Podkarpackie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 444,00 PLN
Data wymagalności: 4 października 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 6 888,00 PLN
Data wymagalności: 6 listopada 2016
3. Gospodarcze
Wartość: 3 444,00 PLN
Data wymagalności: 20 grudnia 2016
4. Gospodarcze
Wartość: 1 143,90 PLN
Data wymagalności: 28 grudnia 2016

W sumie:
Wartość: 14 919,90 PLN
Koszty sądowe: 2 587,39 PLN

Spłacono:

1 722,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

15 785,29 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
14 kwietnia 2020


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!