Dłużnik

ARKADIUSZ GÓRKA
9 331,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 841dde55

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ARKADIUSZ GÓRKA
30-713 Kraków Małopolskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 2 514,00 PLN
Data wymagalności: 7 sierpnia 2018
2. Cywilne
Wartość: 2 746,00 PLN
Data wymagalności: 7 września 2018
3. Cywilne
Wartość: 2 746,00 PLN
Data wymagalności: 8 października 2018

W sumie:
Wartość: 8 006,00 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

9 331,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
28 stycznia 2021

Data wystawienia:
28 stycznia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!