pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

EASTKAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7 474,69 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 83e2c18c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
EASTKAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. prof. dr. Mieczysława Michałowicza 12
43-300 Bielsko-biała Śląskie

Siedziba: Bielsko-biała
REGON: 385977860
NIP: 5472218571
KRS: 0000839567

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 5 574,30 PLN
Data wymagalności: 6 października 2021

W sumie:
Wartość: 5 574,30 PLN
Koszty sądowe: 1 900,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

7 474,69 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 października 2022

Data wystawienia:
26 października 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!