pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Edyta Gulkiewicz
60 143,59 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 837baddc

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Edyta Gulkiewicz
05-120 Legionowo Mazowieckie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 12 305,31 PLN
Data wymagalności: 10 maja 2023
2. Cywilne
Wartość: 12 177,94 PLN
Data wymagalności: 10 czerwca 2023
3. Cywilne
Wartość: 12 069,88 PLN
Data wymagalności: 10 lipca 2023
4. Cywilne
Wartość: 11 950,23 PLN
Data wymagalności: 10 sierpnia 2023
5. Cywilne
Wartość: 7 340,84 PLN
Data wymagalności: 7 września 2023

W sumie:
Wartość: 55 844,20 PLN
Koszty sądowe: 4 299,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

60 143,59 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
1 lutego 2024

Data wystawienia:
1 lutego 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!