Dłużnik

Anna Knapik
876,47 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 8203ca06

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Anna Knapik
41-711 Ruda slaska Śląskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 449,20 PLN
Data wymagalności: 22 czerwca 2016
2. Cywilne
Wartość: 126,88 PLN
Data wymagalności: 19 kwietnia 2019

W sumie:
Wartość: 576,08 PLN
Koszty sądowe: 300,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

876,47 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
19 sierpnia 2019

Data wystawienia:
30 kwietnia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!