pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

BLUE-BOX Krzysztof Jakubiak
1 210,60 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 81d0c38f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BLUE-BOX Krzysztof Jakubiak
ul. Bolesława Chrobrego
08-110 Siedlce Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 000,00 PLN
Data wymagalności: 12 czerwca 2023

W sumie:
Wartość: 1 000,00 PLN
Koszty sądowe: 210,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 210,60 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
7 lutego 2024

Data wystawienia:
7 lutego 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Monika
    
    Belczyk-Płaza

  Monika Belczyk-Płaza Adwokat

  adwokat@kancelariapst.pl , tel.: 665 831 250

  IZBA ADWOKACKA W RZESZOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: RZE/Adw/1426)

  Miejscowość: Korczyna
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!