Dłużnik

ENERGO SIEĆ WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
34 270,26 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 80fc50aa

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ENERGO SIEĆ WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
Zemborzycka 112E
20-445 Lublin Lubelskie

Siedziba: Lublin
REGON: 061572105
NIP: 9462644475
KRS: 0000466460

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 13 911,30 PLN
Data wymagalności: 22 listopada 2014
2. Gospodarcze
Wartość: 9 872,53 PLN
Data wymagalności: 22 grudnia 2014
3. Gospodarcze
Wartość: 7 687,50 PLN
Data wymagalności: 5 stycznia 2015

W sumie:
Wartość: 31 471,33 PLN
Koszty sądowe: 2 798,93 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

34 270,26 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
7 kwietnia 2015

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!