Dłużnik

BL-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 789,22 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 80c78dc0

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BL-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kopanina 28 / 32
60-105 Poznań Wielkopolskie

Siedziba: Poznań
REGON: 369643539
NIP: 7882018938
KRS: 0000722097

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 965,19 PLN
Data wymagalności: 17 maja 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 171,64 PLN
Data wymagalności: 18 maja 2019

W sumie:
Wartość: 4 136,83 PLN
Koszty sądowe: 652,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 789,22 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
27 lutego 2020

Data wystawienia:
27 lutego 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!