Dłużnik

STAHL-MONT Łukasz Lamparski
10 991,98 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 80bf87e8

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
STAHL-MONT Łukasz Lamparski
ul. Wspólna 6 / 14
87-731 Waganiec Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 564,60 PLN
Data wymagalności: 14 maja 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 4 077,00 PLN
Data wymagalności: 21 maja 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 2 024,99 PLN
Data wymagalności: 28 maja 2021

W sumie:
Wartość: 9 666,59 PLN
Koszty sądowe: 1 325,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

10 991,98 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
22 listopada 2021

Data wystawienia:
22 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!