pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Krystyna Mazur CDN MEBLE
9 010,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 80a424bd

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Krystyna Mazur CDN MEBLE
ul. Janowska
21-500 Biała podlaska Lubelskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 3 000,00 PLN
Data wymagalności: 3 grudnia 2021
2. Cywilne
Wartość: 4 110,00 PLN
Data wymagalności: 3 grudnia 2021

W sumie:
Wartość: 7 110,00 PLN
Koszty sądowe: 1 900,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

9 010,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 stycznia 2023

Data wystawienia:
12 stycznia 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!