pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

CZAS NA RC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 233,71 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 802463d8

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
CZAS NA RC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Grabiszyńska 214 / 7
53-235 Wrocław Dolnośląskie

Siedziba: Wrocław
REGON: 021375206
NIP: 8992705244
KRS: 0000371083

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 959,17 PLN
Data wymagalności: 16 lutego 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 1 452,11 PLN
Data wymagalności: 26 marca 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 172,04 PLN
Data wymagalności: 16 lutego 2020

W sumie:
Wartość: 2 583,32 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 233,71 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
17 sierpnia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!