pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Jarosław Buczek ACTUAL COMFORT
3 185,62 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 7eca4bbc

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Jarosław Buczek ACTUAL COMFORT
ul. Okopowa
08-500 Ryki Lubelskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 060,02 PLN
Data wymagalności: 22 listopada 2022

W sumie:
Wartość: 3 060,02 PLN
Koszty sądowe: 650,60 PLN

Spłacono:

525,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 185,62 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
4 marca 2024

Data wystawienia:
4 marca 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!