Dłużnik

INVEST PARTNER ARKADIUSZ MATUŁA - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
4 171,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 7e1454e9

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
INVEST PARTNER ARKADIUSZ MATUŁA - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Droga Męczenników Majdanka 74 / 206
20-325 Lublin Lubelskie

Siedziba: Lublin
REGON: 061685370
NIP: 9462648639
KRS: 0000509428

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 230,00 PLN
Data wymagalności: 17 lipca 2017

W sumie:
Wartość: 3 230,00 PLN
Koszty sądowe: 941,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 171,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
2 lutego 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!