Dłużnik

INVESSA CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7 418,57 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 7df8f88e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
INVESSA CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Strzelecka 10 / 5
80-803 Gdańsk Pomorskie

Siedziba: Gdańsk
REGON: 220510825
NIP: 2040001981
KRS: 0000306398

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 5 548,18 PLN
Data wymagalności: 31 marca 2017

W sumie:
Wartość: 5 548,18 PLN
Koszty sądowe: 1 870,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

7 418,57 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
18 lutego 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!