Dłużnik

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AUTO SYSTEM" MARCIN ŁOCIK
8 890,89 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 7d5b81b5

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AUTO SYSTEM" MARCIN ŁOCIK
Górna 18
25-415 Kielce Świętokrzyskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 045,74 PLN
Data wymagalności: 17 listopada 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 693,72 PLN
Data wymagalności: 21 listopada 2017
3. Gospodarcze
Wartość: 693,72 PLN
Data wymagalności: 24 listopada 2017
4. Gospodarcze
Wartość: 693,72 PLN
Data wymagalności: 24 listopada 2017
5. Gospodarcze
Wartość: 693,72 PLN
Data wymagalności: 1 grudnia 2017
6. Gospodarcze
Wartość: 1 387,44 PLN
Data wymagalności: 1 grudnia 2017
7. Gospodarcze
Wartość: 1 387,44 PLN
Data wymagalności: 1 grudnia 2017

W sumie:
Wartość: 7 595,50 PLN
Koszty sądowe: 1 295,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

8 890,89 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
9 sierpnia 2018

Data wystawienia:
28 lutego 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!