Dłużnicy

STANISŁAW LUBASZEWSKI
Agnieszka Sowa
3 378,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 7d2de6ce

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnicy:
STANISŁAW LUBASZEWSKI
32-100 Proszowice Małopolskie
Agnieszka Sowa
32-100 Proszowice Małopolskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 2 400,00 PLN
Data wymagalności: 20 lipca 2018
2. Cywilne
Wartość: 343,00 PLN
Data wymagalności: 30 października 2018

W sumie:
Wartość: 2 743,00 PLN
Koszty sądowe: 635,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 378,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
1 grudnia 2021


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!