Dłużnik

LCS - LOSS CONTROL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
17 563,47 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 7d169174

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
LCS - LOSS CONTROL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Tużycka 8 / 6
03-683 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 141129807
NIP: 5252410007
KRS: 0000288453

Roszczenia:
1. Z prawa pracy
Wartość: 2 344,51 PLN
Data wymagalności: 31 października 2018
2. Z prawa pracy
Wartość: 4 210,19 PLN
Data wymagalności: 31 października 2018
3. Z prawa pracy
Wartość: 4 210,19 PLN
Data wymagalności: 31 października 2018
4. Z prawa pracy
Wartość: 4 210,19 PLN
Data wymagalności: 31 października 2018

W sumie:
Wartość: 14 975,08 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

17 563,47 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
22 marca 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 88 3288 663

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!