Dłużnik

PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE "CONSTRUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 467,88 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 7cd42345

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE "CONSTRUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Spacerowa 12
00-592 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 141704520
NIP: 5361862116
KRS: 0000320095

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 537,50 PLN
Data wymagalności: 30 maja 2015

W sumie:
Wartość: 1 537,50 PLN
Koszty sądowe: 930,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 467,88 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!