pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Sebastian Kozioł Usługi Stolarskie
2 442,76 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 7c6f60bb

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Sebastian Kozioł Usługi Stolarskie
ul. Marii Konopnickiej 63
43-200 Pszczyna Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 630,61 PLN
Data wymagalności: 30 marca 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 181,76 PLN
Data wymagalności: 22 kwietnia 2018

W sumie:
Wartość: 1 812,37 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 442,76 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
6 kwietnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!