Dłużnik

GRZEGORZ DOMAGAŁA PHU "CAREX"
400,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 7bf626f2

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GRZEGORZ DOMAGAŁA PHU "CAREX"
ul. Chęcińska 353
26-026 Brzeziny Świętokrzyskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 698,60 PLN
Data wymagalności: 6 października 2020

W sumie:
Wartość: 4 698,60 PLN
Koszty sądowe: 1 000,39 PLN

Spłacono:

5 298,60 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

400,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 września 2021

Data wystawienia:
14 września 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!