pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

FROZEN FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
13 898,57 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 7b80f883

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FROZEN FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Lawinowa 61
92-010 Łódź Łódzkie

Siedziba: Łódź
REGON: 101647485
NIP: 7282794350
KRS: 0000472138

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 10 000,00 PLN
Data wymagalności: 16 sierpnia 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 170,18 PLN
Data wymagalności: 17 sierpnia 2017

W sumie:
Wartość: 10 170,18 PLN
Koszty sądowe: 3 728,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

13 898,57 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
22 czerwca 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!