pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

DRINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 800,00 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 7a9cb637

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
DRINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Świdnicka 22
50-068 Wrocław Dolnośląskie

Siedziba: Wrocław
REGON: 022181728
NIP: 8971790813
KRS: 0000469161

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 15 000,00 PLN
Data wymagalności: 17 maja 2019

W sumie:
Wartość: 15 000,00 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

15 788,39 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 800,00 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
27 marca 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!