Dłużnik

Sebastian Pietrzyk Water Source
982,83 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 7a9758af

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Sebastian Pietrzyk Water Source
ul. Dworska 58 / 11
41-219 Sosnowiec Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 772,44 PLN
Data wymagalności: 10 grudnia 2020

W sumie:
Wartość: 772,44 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

982,83 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 sierpnia 2021

Data wystawienia:
2 sierpnia 2021


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!