Dłużnik

Aldona Cecotka
13 947,90 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 79370a37

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Aldona Cecotka
97-300 Piotrków trybunalski Łódzkie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 702,64 PLN
Data wymagalności: 10 kwietnia 2018
2. Cywilne
Wartość: 1 011,83 PLN
Data wymagalności: 10 maja 2018
3. Cywilne
Wartość: 858,45 PLN
Data wymagalności: 11 czerwca 2018
4. Cywilne
Wartość: 1 158,45 PLN
Data wymagalności: 10 sierpnia 2018
5. Cywilne
Wartość: 409,09 PLN
Data wymagalności: 10 września 2018
6. Cywilne
Wartość: 1 158,45 PLN
Data wymagalności: 10 października 2018
7. Cywilne
Wartość: 1 284,94 PLN
Data wymagalności: 10 listopada 2018
8. Cywilne
Wartość: 1 158,45 PLN
Data wymagalności: 10 grudnia 2018
9. Cywilne
Wartość: 1 318,76 PLN
Data wymagalności: 10 stycznia 2019
10. Cywilne
Wartość: 1 158,45 PLN
Data wymagalności: 11 lutego 2019

W sumie:
Wartość: 10 219,51 PLN
Koszty sądowe: 3 728,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

13 947,90 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 października 2019

Data wystawienia:
2 października 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!