Dłużnik

DAMIAN ANDRZEJEWSKI
600,00 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 792a3041

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
DAMIAN ANDRZEJEWSKI
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 583,20 PLN
Data wymagalności: 1 marca 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 1 971,22 PLN
Data wymagalności: 31 marca 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 1 531,68 PLN
Data wymagalności: 2 kwietnia 2021

W sumie:
Wartość: 4 086,10 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

4 186,49 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

600,00 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
24 marca 2022

Data wystawienia:
24 marca 2022


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!