Dłużnik

DANIEL PESZKO OS-CAR AUTO IMPORT
2 185,11 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 78bfa1af

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
DANIEL PESZKO OS-CAR AUTO IMPORT
Głogowska 37
45-315 Opole Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 555,11 PLN
Data wymagalności: 28 października 2013

W sumie:
Wartość: 1 555,11 PLN
Koszty sądowe: 630,00 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 185,11 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 marca 2015

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Maciej
    Saługa

  Paweł Maciej Saługa Radca prawny

  pawel.saluga@sadinternetowy.pl , tel.: 506 237 238

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Katowicach
  (Nr wpisu: 3001)

  Miejscowość: Bytom
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!