pon.-pt. 9.00-17.00
509 748 885

Dłużnik

HARMONY OSŁONY OKIENNE AGNIESZKA KOSEK
2 765,53 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 78b55798

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
HARMONY OSŁONY OKIENNE AGNIESZKA KOSEK
Zacisze 15
63-400 Ostrów wielkopolski Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 2 135,15 PLN
Data wymagalności: 5 listopada 2014

W sumie:
Wartość: 2 135,15 PLN
Koszty sądowe: 630,38 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 765,53 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
23 marca 2015

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA WE WROCŁAWIU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 1012)

  Miejscowość: Wrocław
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!