Dłużnik

POWER TRANS LOGISTIC KAMIL FALIH
4 073,33 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 78b01909

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
POWER TRANS LOGISTIC KAMIL FALIH
ul. 11 Listopada 63 / 54
91-371 Łódź Łódzkie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 429,94 PLN
Data wymagalności: 22 stycznia 2019

W sumie:
Wartość: 3 429,94 PLN
Koszty sądowe: 643,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 073,33 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
26 listopada 2021


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!