Dłużnik

Krzysztof MILER "MILPOL"
2 855,19 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 784ccd67

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Krzysztof MILER "MILPOL"
ul. Leszka Białego 4C / 9
47-232 Kędzierzyn-koźle Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 200,00 PLN
Data wymagalności: 12 lutego 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 400,00 PLN
Data wymagalności: 12 marca 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 400,00 PLN
Data wymagalności: 10 kwietnia 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 408,00 PLN
Data wymagalności: 11 maja 2018
5. Gospodarcze
Wartość: 408,00 PLN
Data wymagalności: 11 czerwca 2018
6. Gospodarcze
Wartość: 386,00 PLN
Data wymagalności: 10 lipca 2018
7. Gospodarcze
Wartość: 22,80 PLN
Data wymagalności: 19 września 2018

W sumie:
Wartość: 2 224,80 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 855,19 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
18 kwietnia 2019

Data wystawienia:
25 grudnia 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 692 377 700

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!