Dłużnik

UP FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6 395,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 77f10941

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
UP FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Zagórska 73
42-500 Będzin Śląskie

Siedziba: Będzin
REGON: 147068946
NIP: 9512376233
KRS: 0000494784

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 30,00 PLN
Data wymagalności: 30 grudnia 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 50,00 PLN
Data wymagalności: 31 stycznia 2017
3. Gospodarcze
Wartość: 50,00 PLN
Data wymagalności: 28 lutego 2017
4. Gospodarcze
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 31 marca 2017
5. Gospodarcze
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 30 kwietnia 2017
6. Gospodarcze
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 31 maja 2017
7. Gospodarcze
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 30 czerwca 2017
8. Gospodarcze
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 31 lipca 2017
9. Gospodarcze
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 31 sierpnia 2017
10. Gospodarcze
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 30 września 2017
11. Gospodarcze
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 14 listopada 2017
12. Gospodarcze
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 14 grudnia 2017
13. Gospodarcze
Wartość: 500,00 PLN
Data wymagalności: 12 stycznia 2018

W sumie:
Wartość: 5 130,00 PLN
Koszty sądowe: 1 265,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 395,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 marca 2019

Data wystawienia:
26 grudnia 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 692 377 700

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!